Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 21:49. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.
Detail

HOUBY A LIŠEJNÍKY NA KOVÁŘOVSKU

2014-11-13 11:02:12 | Marcela Timoranská ©

Záměrem tohoto projektu, který byl realizován od dubna na do října 2014, bylo žáky seznámit s méně známými skupinami organismů - vyššími houbami a lišejníky regionu, jejich ekologickými nároky a podle přítomnosti bioindikátorů zhodnotit kvalitu životního prostředí regionu.

Foto

Foto: Marcela Timoranská ©

Nejdříve byla zakoupena technika a literatura pro zpracování, určování vzorků hub a lišejníků. Žáci byli seznámeni harmonogramem projektu a s používáním digitálních vah. Během prázdnin se žáci druhého stupně mohli zapojit do fotosoutěže, jejímž cílem bylo pořídit fotografie hub a lišejníků kovářovského regionu. Vyučující připravil tři laboratorní protokoly pro zpracování vzorků lišejníků – Nasákavost stélek lišejníků, Rozmnožování lišejníků a Stavba stélky lišejníků. Se začátkem školního roku proběhla práce v terénu. Žáci přírodovědných praktik (8. a 9. třídy) během měsíce září navštívili několik vybraných lokalit, kde provedli sběr vzorků a pořídili fotodokumentaci. Pomocí pořízené literatury, internetu a vyučujícího určovali získané vzorky. Celkem se podařilo určit 40 druhů hub a 6 druhů lišejníků, objevil se tu jeden zástupce lišejníků indikující čisté ovzduší.
Koncem září byl v prezentaci PowerPoint vytvořen jednotlivými dvojicemi žáků Videoatlas hub a lišejníků Kovářovska, který obsahuje jednotlivé zástupce hub a lišejníků. Zároveň žáci přírodopisného vyučování vypracovali připravené laboratorní protokoly, přehled určených zástupců hub, doplněný o lokalitu, ve které houby rostly, a houby rozdělili na jedlé a jedovaté. Dále se žáci se svým vyučujícím pokusili vyhodnotit průběh projektu a získané výsledky. Na základě tohoto zhodnocení mohli konstatovat, že kvalita ovzduší kovářovského regionu je vynikající, což dokazuje poměrně častý výskyt lišejníku – provazovka Usnea sp.
Průběh a výsledky vlastní práce byly zachyceny v prezentaci, která je mimo jiné součástí veřejné výstavy obecního úřadu Kovářov. Výstupy projektu budou po skončení veřejné výstavy umístěny v prostorách školy.
Všechny hlavní cíle byly projektu splněny. Byla provedena inventarizace hub a lišejníků lesních ekosystémů v regionu Kovářov a na základě přítomnosti bioindikátorů posouzena kvalita životního prostředí regionu. Dále byl vytvořen videoatlas hub a lišejníků, 3 laboratorní protokoly a přehled určených hub. Oproti plánu byla ještě zařazena fotosoutěž hub a lišejníků. Žáci si osvojili základy práce v terénu a získali dovednosti při práci s experimentálními a digitálními technologiemi, získali také nové poznatky z oblasti environmentalistiky a díky prezentaci výsledků projektu se podařilo zvýšit zájem o kvalitu životního prostředí regionu nejen u žáků, ale i u veřejnosti regionu.
Do projektu se aktivně zapojila více než polovina žáků školy (20 žáků přírodovědných praktik a téměř 80 žáků v rámci práce s pracovními listy) a dva učitelé. Propagace projektu včetně informací o finanční podpoře projektu z rozpočtu Jihočeského kraje je zajištěna prostřednictvím výstavy na obecním úřadu Kovářov, zprávami v regionálním tisku (školní zpravodaj, obecní zpravodaj a Milevské noviny) a informacemi na webových stránkách školy. Celý projekt Houby a lišejníky na Kovářovsku byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny 2014.


elektronický atlas hub

Autor: Marcela Timoranská ©
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace