Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 21:01. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.
Detail

JAK TO CHODÍ U SOUSEDŮ

2015-10-02 11:03:49 | ZŠ Kovářov ©

Záměrem projektu bylo navázat na dlouhodobou spolupráci partnerských škol - ZŠ Kovářov ČR a Neue Mittelschule Bad Zell Horní Rakousko. Žáci kovářovské školy navštívili ve dnech 16. až 17. června partnerskou školu. V rámci dvoudenní návštěvy rakouského Bad Zell bylo úkolem dětí zjišťovat a analyzovat informace o tom, co, jak a kde se žáci učí a jak a čím tráví svůj volný čas.

Foto

Foto: ZŠ Kovářov ©

Na pobyt se žáci připravovali již předem – vyplňovali pracovní listy za svou školu a zaslali svým kamarádům z Rakouska dopis. Informace žáci sbírali různými způsoby. Většinu zjišťovali přímo od rakouských spolužáků formou rozhovoru a doplňováním informací do dotazníku. Další údaje získali ve škole při její prohlídce nebo při absolvování hostitelského programu. Úkolem žáků bylo vyplnit celkem pět pracovních listů, a to na témata: Organizace školy, Školní vybavení, Školní předměty, Školní a mimoškolní aktivity, Školní potřeby a pomůcky.
Žáci sami tak mimo jiné zjistili, že výuka v rakouské škole začíná i končí později než u nás, že v Rakousku mají více dnů prázdnin nebo že počet hodin týdně strávených ve škole se u obou škol liší jen o jednu hodinu. Mezi další zjištění patřilo to, že rakouští žáci mají na rozdíl od nás povinně Náboženství a neznají naopak naši Občanskou výchovu. Při vzájemném srovnávání naši žáci hodnotili lépe kovářovskou jídelnu a vybavení tříd interaktivními tabulemi, v Rakousku oceňovali naopak dvě moderní tělocvičny, vybavení cvičné kuchyňky nebo lepší počítače. Mezi společnými zájmy převažoval fotbal, hra na hudební nástroj a jízda na kole. Ani „průzkum“ školní tašky neukázal na výrazné rozdíly mezi vrstevníky z obou zemí.
Všechny cíle projektu byly splněny:
Partnerská návštěva umožnila dětem příležitost k poznání školního i mimoškolního života svých vrstevníků v jiné zemi. Zájezdu se zúčastnilo celkem 20 žáků, do projektu se zapojilo celkem 22 žáků. Žáci se seznámili s podmínkami pro výuku a se zájmovými činnostmi v partnerské škole a mohli tak porovnat shody a rozdíly mezi oběma zeměmi. Žáci zjistili, že školní i mimoškolní život školáka v Česku a Rakousku se příliš neliší a že jejich podmínky pro výuku nebo třeba zájmy a koníčky jsou si v mnohém blízké.
V rámci osobního setkání došlo k prohloubení vzájemné spolupráce mezi oběma partnerskými školami. Žáci si procvičili a v praxi upevnili své jazykové dovednosti a dle ohlasů se zvýšila i motivace žáků pro výuku cizích jazyků. V praxi bylo možné sledovat odstraňování kulturních bariér mezi žáky a rozvoj přátelství a evropanství.
V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy, které mohou být po drobných úpravách univerzálně použity při jakýchkoli mezinárodních návštěvách žáků, případně i při elektronické komunikaci žáků z odlišných zemí. Tyto listy jsou samozřejmě k dispozici všem případným zájemcům.
Grant byl realizován na základě dlouhodobé spolupráce obou partnerských škol, která bude pokračovat i nadále. Ještě v Bad Zell byla dohodnuta návštěva rakouských žáků v Kovářově. Plánovaná návštěva se uskuteční na přelomu května a června roku 2016 a bude zcela jistě další zajímavou a smysluplnou mimoškolní aktivitou.
Veřejnost byla informována o projektu prostřednictvím tiskových zpráv Milevských novinách a v obecním zpravodaji. Informace o projektu jsou také vystaveny na těchto webových stránkách. Projekt byl finančně podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci grantového programu Podpora práce s mládeží, opatření č. 6 Mezinárodní spolupráce.


pracovní listy

Autor: ZŠ Kovářov ©
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace