Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 22:03. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.
Detail

BIODIVERZITA VYBRANÉHO RYBNÍKA OBCE KOVÁŘOV

2015-11-09 14:45:54 | Marcela Timoranská ©

Záměrem projektu, který byl realizován od dubna do října 2015, bylo seznámit žáky s druhovou skladbou vybraného rybníka obce Kovářov.

Foto

Foto: Marcela Timoranská ©

Nejprve byla zakoupena objednána technika pro zpracování vzorků a žáci byli seznámeni s harmonogramem a cílem projektu. Vyučující připravil 3 laboratorní protokoly - Pokryv těla ryb, Stavba těla vodního hmyzu a Stavba těla planktoních organismů. V květnu se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výukového programu S Nadějí po Rodu, seznámili se s funkcí rybníka v krajině a historií zakládání rybníků v Čechách, zjišťování rozdílů mezi podobnými druhy vodních ptáků, hledání našich a nepůvodních druhů ryb, pozorování vodních ptáků pomocí dalekohledu. Žáci viděli husy, labutě, volavky, hoholy, poláky, čírky, kopřivky aj. Největší zážitek přinesl poslední úkol, jehož cílem bylo nalovit drobné vodní živočichy.
V červnu začala školní práce v terénu, během ní žáci přírodovědných praktik pořizovali fotodokumentaci a sbírali vzorky organismů. Fotodokumentace pokračovala i o prázdninách.
Během září byl z pořízených snímků žáky vytvořen v prezentaci PowerPoint Videoatlas organismů rybníka. Celkem se podařilo určit 30 organismů. Určené organismy rozdělili na zástupce pelagiálu, litorálu a bentálu. Dále žáci pořídili nákres rybníka s vyznačenými zástupci pelagiálu, litorálu, bentálu a vypracovali 3 laboratorní protokoly. Na závěr projektu žáci s vyučujícím zhodnotili získané poznatky a průběh projektu.

Průběh a výsledky vlastní práce jsou zachyceny v prezentaci, která je součástí veřejné výstavy obecního úřadu Kovářov. Výstupy projektu budou pak umístěny v prostorách školy.

Všechny hlavní cíle projektu byly splněny. Proběhlo zmapování organismů rybníka, vytvořen videoatlas, vypracované laboratorní protokoly, nákres rybníka a realizován výukový program. Žáci si osvojili práci v terénu a získaly cenné zkušenosti při práci s experimentální a digitální technikou a získaly nové poznatky z oblasti enviromentalistiky. Do projektu se aktivně zapojil celý druhý stupeň - 6. a 7. třída (30 žáků) - účast na výukovém programu, 8. a 9. třída v rámci přírodovědných praktik (20 žáků), kteří se účastnili školní terénní práce a zpracování výstupů a dva učitelé. Propagace projektu včetně informací o finančním příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje je zajištěna prostřednictvím výstavy na obecním úřadě Kovářov, zprávami v regionálním tisku (školní zpravodaj, obecní zpravodaj) a informacemi na webových stránkách školy www.zskovarov.cz. Celý projekt Biodiverzita vybraného rybníka obce Kovářov byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoje venkova a krajiny 2015.


videoatlas

Autor: Marcela Timoranská ©
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace