Dobrý podvečer, je neděle 29.3.2020, 19:23. Dnes má svátek Arnošt, zítra Kvido.
Detail

BIODIVERZITA VYBRANÉHO RYBNÍKA OBCE KOVÁŘOV

2015-11-09 14:45:54 | Marcela Timoranská ©

Záměrem projektu, který byl realizován od dubna do října 2015, bylo seznámit žáky s druhovou skladbou vybraného rybníka obce Kovářov.

Foto

Foto: Marcela Timoranská ©

Nejprve byla zakoupena objednána technika pro zpracování vzorků a žáci byli seznámeni s harmonogramem a cílem projektu. Vyučující připravil 3 laboratorní protokoly - Pokryv těla ryb, Stavba těla vodního hmyzu a Stavba těla planktoních organismů. V květnu se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výukového programu S Nadějí po Rodu, seznámili se s funkcí rybníka v krajině a historií zakládání rybníků v Čechách, zjišťování rozdílů mezi podobnými druhy vodních ptáků, hledání našich a nepůvodních druhů ryb, pozorování vodních ptáků pomocí dalekohledu. Žáci viděli husy, labutě, volavky, hoholy, poláky, čírky, kopřivky aj. Největší zážitek přinesl poslední úkol, jehož cílem bylo nalovit drobné vodní živočichy.
V červnu začala školní práce v terénu, během ní žáci přírodovědných praktik pořizovali fotodokumentaci a sbírali vzorky organismů. Fotodokumentace pokračovala i o prázdninách.
Během září byl z pořízených snímků žáky vytvořen v prezentaci PowerPoint Videoatlas organismů rybníka. Celkem se podařilo určit 30 organismů. Určené organismy rozdělili na zástupce pelagiálu, litorálu a bentálu. Dále žáci pořídili nákres rybníka s vyznačenými zástupci pelagiálu, litorálu, bentálu a vypracovali 3 laboratorní protokoly. Na závěr projektu žáci s vyučujícím zhodnotili získané poznatky a průběh projektu.

Průběh a výsledky vlastní práce jsou zachyceny v prezentaci, která je součástí veřejné výstavy obecního úřadu Kovářov. Výstupy projektu budou pak umístěny v prostorách školy.

Všechny hlavní cíle projektu byly splněny. Proběhlo zmapování organismů rybníka, vytvořen videoatlas, vypracované laboratorní protokoly, nákres rybníka a realizován výukový program. Žáci si osvojili práci v terénu a získaly cenné zkušenosti při práci s experimentální a digitální technikou a získaly nové poznatky z oblasti enviromentalistiky. Do projektu se aktivně zapojil celý druhý stupeň - 6. a 7. třída (30 žáků) - účast na výukovém programu, 8. a 9. třída v rámci přírodovědných praktik (20 žáků), kteří se účastnili školní terénní práce a zpracování výstupů a dva učitelé. Propagace projektu včetně informací o finančním příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje je zajištěna prostřednictvím výstavy na obecním úřadě Kovářov, zprávami v regionálním tisku (školní zpravodaj, obecní zpravodaj) a informacemi na webových stránkách školy www.zskovarov.cz. Celý projekt Biodiverzita vybraného rybníka obce Kovářov byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoje venkova a krajiny 2015.


videoatlas

Autor: Marcela Timoranská ©
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace