Dobrý podvečer, je úterý 31.3.2020, 18:21. Dnes má svátek Hugo, zítra Erika.
Detail

REZERVAČNÍ SYSTÉM - ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

2019-02-18 12:28:45 | ZŠ Kovářov ©

Vážení zájemci o využití školního hřiště, nabízíme Vám možnost zasportovat si v tomto novém areálu formou zpoplatněného pronájmu. K tomu je nezbytné podepsat smlouvu a rezervovat si termín či termíny. Smlouvu musíte podepsat osobně v kanceláři školy, vytvořit si rezervační účet a vybírat si termíny můžete na tomto webu online.

REZERVACI LZE ZRUŠIT NEJPOZDĚJI DVA DNY PŘEDEM.
KAŽDOU NEZRUŠENOU REZERVACI, I KDYBY NEBYLA VYUŽITA, JE NUTNÉ UHRADIT!!!
ÚHRADA SE PROVÁDÍ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET ŠKOLY 181541411/0300 NEJPOZDĚJI DO KONCE PRVNÍHO TÝDNE NÁSLEDUJÍCÍHO PO REZERVACI

Cena pronájmu:
1 hodina: žáci ZŠ a MŠ Kovářov 70,- Kč; dospělí 140,- Kč
1 den: žáci ZŠ a MŠ Kovářov 500,- Kč; dospělí 1000,- Kč

REZERVAČNÍ SYSTÉM - VSTUP

Pravidla obsažená ve smlouvě o pronájmu:
Nájemce (zastupující osoba) zodpovídá za dodržování provozního řádu školního hřiště.
Nájemce se zdržuje v areálu hřiště pouze po dobu rezervovaného času a dobu nezbytnou k přípravě či úklidu areálu (15 minut před rezervací a 15 minut po rezervaci).
Nájemce může využít veškeré sportovní nářadí a náčiní, které hřiště obsahuje, včetně vybavení v úložné skříni. Přístup do ní je zabezpečen zámkem, klíč si může nájemce zapůjčit.
V případě zjištění nepořádku v areálu hřiště či škody na zařízení nahlásí nájemce tento stav správci hřiště ještě před započetím činnosti.
Při vlastním poškození inventáře nebo zařízení nahlásí nájemce neprodleně tuto skutečnost správci hřiště a oznámí, jak bude škoda uvedena do pořádku.
Nájemce, kterému je školní hřiště pronajato, jej nesmí pronajmout či svěřit třetí osobě.
Nájemce nesděluje jiným osobám kód, který obdržel při rezervaci. Tento kód se může měnit, nájemce musí být předem informován.
Poplatek za užívání hřiště zaplatí nájemce bezhotovostně na účet školy 181541411/0300, jako variabilní symbol uvede číslo výše uvedeného telefonu (9 číslic), a to do nejpozději do konce prvního týdne v následujícím měsíci.
Pokud nájemce do stanoveného termínu nájem neuhradí, bude platit kromě dlužné částky penále ve výši 300,- Kč. Pokud nájemce neuhradí dlužnou částku do konce měsíce určeného k zaplacení, smlouva se automaticky ruší a nájemce má zakázaný přístup na školní hřiště.
Pronajímatel si vyhrazuje právo, aby bylo školní hřiště v nutných případech uvolněno pro potřebu školy. Nájemci bude změna včas oznámena.

PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ

Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace