Dobré dopoledne, je středa 26.2.2020, 9:52. Dnes má svátek Dorota, zítra Alexandr.
Detail

CO SE TENTO ŠKOLNÍ ROK PODAŘILO?

2019-06-28 10:29:24 | ZŠ Kovářov ©

V prvé řadě to byla opět spousta činností a akcí, které podpořily naše vzdělávací úsilí. Jejich celkový výčet se objeví ve výroční zprávě, proto namátkově jmenujeme například: Český den, 27. školní a zemědělský ples, Besídka ke Dni matek, zájezd do Londýna, Den otevřených dveří pro předškoláky, Velká družina, Kovářovská olympiáda, Pohádkový les, Den Země, Maškarní rej, Martinský večer, zájezd do herního centra Lvíček, Den s červeným křížem …

Foto

Foto: ZŠ Kovářov ©


• Začátkem roku bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované školní hřiště. První velkou akcí na hřišti bylo povedené a hojně navštívené Sportovní odpoledne, které zorganizoval Spolek rodičů. Hřiště jsme začali využívat především v hodinách tělesné výchovy, ale žáci na něm sportují také při zájmových činnostech, ve školní družině nebo o velkých přestávkách.
• V rámci projektu Maximální podpora žáků ZŠ Kovářov jsme pro naše žáky připravili a zorganizovali po obě pololetí jednu skupinu Klubu zábavné logiky a deskových her, dvě skupiny Čtenářského klubu a tři skupiny Doučování žáků. K tomuto jsme využívali mimo jiné i nově zrekonstruovanou čtenářskou dílnu. Ta byla v průběhu školního roku dovybavena desítkami nových knižních titulů a deskových her.
• Během celého školního roku jsme úzce spolupracovali s rakouskou školou v Bad Zell, a to díky vlastnímu projektu ICT nás spojuje. Žáci se vzájemně navštívili ve svých školách, samostatně tvořili a sdíleli si práce na různá témata, jedna třída se zúčastnila třídenního výletu spolu s rakouskými vrstevníky. Navštěvovali se také sami učitelé, aby si sdělili své zkušenosti s využití ICT a vzájemně ukázali své vyučovací metody.
Celý rok pracoval intenzivně na naší škole tzv. Ekotým – skupina žáků, která usiluje o zlepšení provozu školy i postojů žáků v oblasti péče o životní prostředí. Jeho členové třídili odpady, vyrobili školní vermikompostér nebo pracovali v programu Recyklohraní. Zorganizovali také Vánoční bazárek (získané finance dali na charitu), zapojili se do Kampaně obyčejného hrdinství a celoškolním hlasováním vybrali z návrhů tříd Ekokodex školy.
• V rámci projektu Maximální podpora byl celý pedagogický sbor proškolen na téma inkluze, někteří pedagogové absolvovali také týdenní semináře na podporu cizojazyčných dovedností. Většina pedagogů si vyzkoušela také tzv. tandemovou výuku, při níž si vyučovací hodiny plánovali, připravovali a realizovali ve dvojici. Poznali tak zblízka kolegův učební styl a vyzkoušeli si aktivity, které lze provozovat ideálně právě v páru.
Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace