Dobré ráno, je čtvrtek 28.5.2020, 8:45. Dnes má svátek Maxmilián/Maxim, zítra Ferdinand.
Detail

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLE

2020-05-05 07:53:02 | ZŠ Kovářov ©

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY: V souladu s usnesením vlády ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Naše škola tuto možnost samozřejmě využila a nyní nabízí všem deváťákům přípravu k přijímačkám přímo ve škole.

Pokyn ministerstva školství umožňuje tuto vzdělávací aktivitu za následujících podmínek:
• skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné,
žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020,
• při výuce může sedět pouze jeden žák v lavici (rozestupy mezi lavicemi 2 metry),
• škola musí zajistit doporučená hygienická opatření (dezinfekce a mytí rukou, nošení roušek ve společných prostorách školy, pravidelné větrání atd.)
• u žáků se mohou střídat různí vyučující (učitelé českého jazyka a matematiky),
• obsahem vzdělávání je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na ni,
zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o přípravu do 7. 5. 2020!!!
• zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti, v níž žije, patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka na přípravě s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)
v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy – viz příloha na webu školy.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Pravidla organizace přípravy k přijímacím zkouškám na naší škole:
• termín: každé úterý a čtvrtek od 7:40 do 11:15 (první čtyři vyučovací hodiny),
• rozsah předmětů: český jazyk 2 hodiny a matematika 2 hodiny,
• minimální počet žáků pro realizaci: 5 žáků,
• po dobu realizace přípravy nebudou přihlášení žáci plnit online úkoly z M a ČJ,
• otevření školy pro žáky: v 7:30, vstup do budovy ze školního dvora (spojovací chodba),
• po skončení výuky v 11:15 je možnost poobědvat ve školní jídelně, pak odchod z budovy,
• přihlášením je účast žáků povinná, omluvu mimořádné neúčasti žáka provede rodič přes Bakaláře nejpozději do 8:00 v den, kdy příprava probíhá,
• konec přípravy k přijímacím zkouškám se bude odvíjet od termínu přijímací zkoušky.

Žádáme rodiče o zvážení naší nabídky a jasné vyjádření do termínu určeného ministerstvem – do 7. května. Stačí, když napíšete ředitelství zprávu na Bakaláře, v níž uvedete, zda dítě přihlašujete, či nikoli, a zda v kladném případě využijete školní oběd. Například: Přihlašuji své dítě na přípravu k přijímacím zkouškám, obědy neobjednávám. Pokud se přihlásí dostatečný počet žáků, první schůzka je plánována na úterý 12. května.

Děkuji za spolupráci, případné dotazy na čísle 739 455 074.
Za vedení školy Libor Mandovec


čestné prohlášení

Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace