Dobré ráno, je čtvrtek 28.5.2020, 8:48. Dnes má svátek Maxmilián/Maxim, zítra Ferdinand.
Detail

VÝUKA PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

2020-05-10 14:20:43 | ZŠ Kovářov ©

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍDY: Od 25. 5. 2020 je umožněna výuka žáků 1. stupně přímo ve škole. Přečtěte si informace o tom, za jakých podmínek ji budeme organizovat na naší škole. Žádám Vás, abyste se všichni obratem vyjádřili v nové anketě v programu Bakaláři, nejpozději do 13. května! Děkuji za spolupráci, Libor Mandovec, ředitel školy

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
• skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
• škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
• každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
• při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
• zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)
v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (příloha na webu školy)

Organizace vzdělávání na naší škole:
Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:40 do 11:15)
- výuka především hlavních a naukových předmětů (ČJ, M, Aj, Prv /Př, Vl)
- výuku vede třídní učitel dané třídy
- cílem výuky je upevnění a procvičení znalostí a dovedností vycházejících z ŠVP
Odpolední část: 0 - 4 hodiny (od 11:15 do 15:15) …žákům bude umožněno několik časů odchodů
- stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání jako ve školní družině
- vzdělávání vedou vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, příp. učitelé
- cílem zájmového vzdělávání je organizace smysluplně stráveného volného času žáků

Žáci, které jejich zákonní zástupci k výuce ve škole nepřihlásí, se budou dále vzdělávat samostatně či s pomocí rodičů online, jako v dosavadním režimu. Žáci, kteří se budou vzdělávat ve škole, již žádné další úkoly doma plnit nebudou.
Přihlášením je účast žáků povinná, omluvu mimořádné neúčasti žáka provede rodič přes Bakaláře bez zbytečného prodlení. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
Pokud by počet přihlášených žáků přesáhl počet 15 (teoreticky možné v 1. a 5. třídě), přednostně budou přijati do skupiny žáci těch rodičů, kteří chodí do práce. V dalších případech rozhoduje pořadí přihlášení. Pro odpolední pobyt žáka ve škole odpoledne není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace