Dobré ráno, je čtvrtek 28.5.2020, 8:29. Dnes má svátek Maxmilián/Maxim, zítra Ferdinand.
Detail

POKYNY PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU DOCHÁZET DO ŠKOLY

2020-05-20 10:56:12 | ZŠ Kovářov ©

ZDE NAJDETE INFORMACE DŮLEŽITÉ K NÁSTUPU ŽÁKŮ ZPĚT DO ŠKOLY OD 25. KVĚTNA:


Povinnosti zákonných zástupců:


- podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář na webu školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy), může jej odevzdat sám žák

- v případě přihlášení do družiny vyplnit zápisní lístek a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář na webu školy nebo k vyzvednutí v kanceláři školy), může jej odevzdat sám žák

- vybavit žáka na každý den minimálně 2 rouškami a sáčkem, kam lze roušku při sejmutí uložit

- neposílat do školy žáky, kteří mají některý z příznaků respirační nemoci, a vyzvednout si osobně na telefonické vyzvání žáka, který bude vykazovat některý z příznaků respirační nemoci ve škole
- omluvit případnou neúčast žáka přes informační systém Bakaláři bez zbytečného prodlení
- v případě odchodu z družiny v jiný čas než v zápisním lístku předem zaslat písemnou žádost


Organizace vzdělávání:


Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:40 do 11:15)
- výuka především hlavních a naukových předmětů (ČJ, M, Aj, Prv /Př, Vl)
- výuku vede třídní učitel dané třídy
- cílem výuky je upevnění a procvičení znalostí a dovedností vycházejících z ŠVP

Odpolední část: 0 - 4 hodiny (od 11:15 do 15:15) …žákům bude umožněno několik časů odchodů
- stravování ve školní jídelně a zájmové vzdělávání jako ve školní družině
- vzdělávání vedou vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga, příp. učitelé
- cílem zájmového vzdělávání je organizace smysluplně stráveného volného času žáků


Organizace doporučených hygienických opatření


- Ranní školní družina nemůže být realizována, žáci mohou vstoupit do areálu školy od 7:20.
- Ráno se žáci budou shromažďovat v prostoru školního dvora, kde budou mít jednotlivé třídy k dispozici určený prostor, po tuto dobu musí mít všichni nasazeny roušky.
- Zákonný zástupce do budovy školy nevstupuje, své dítě může ráno dovést na školní dvůr a po skončení pobytu ve škole na něj počkat před budovou školy.
- Škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání…).
- Při výuce žáci mít roušky nemusí, ty jsou povinné ve společných prostorách školy.
- Do školní jídelny vstupují jednotlivé třídy v intervalech. Žáci, kteří mají oběd a nejsou přihlášeni do družiny, budou do oběda se svou třídou pod dohledem vychovatele.


Opatření kvůli rekonstrukci chodníku před školou


- Kvůli probíhající rekonstrukci chodníku před školou je do odvolání uzavřena hlavní branka do areálu školy a autobusová zastávka je přemístěna do ulice, kde je vstup do školní jídelny.
- Vchod do školního areálu bude po dobu rekonstrukce umožněn bránou do školního dvora (směr od návsi) a bránou vedle tělocvičny (směr od Pechovy Lhoty).
- Žádáme rodiče dojíždějících žáků, aby svým dětem poradili vystupovat a nastupovat na zastávce na návsi. Odchody žáků ze školní družiny budou po dobu rekonstrukce upraveny tak, aby žáci stihli odjezd autobusu z návsi.
Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace