Příjemnou noc, je pátek 7.8.2020, 3:19. Dnes má svátek Soběslav, zítra Roman.
Detail

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ – PLATBY A PLACENÍ

2020-05-31 15:10:06 | ZŠ Kovářov ©

Zde najdete informace o tom, jak proběhne vyúčtování peněz, které byly od zákonných zástupců na různé účely vybrány.

1) ŠKOLNÍ DRUŽINA – ÚPLATA ZA 2. POLOLETÍ
Školní družina pracovala i po během dvouapůlměsíčního zákazu pobytu žáků ve škole (tvorba a činnost facebookové skupiny, tvorba a rozvoz družinového časopisu Dobrodrůža). Úplata za tuto dobu byla využita na nákup spotřebního materiálu pro tyto aktivity.

2) ŠKOLNÍ DRUŽINA – DÍLNIČKY
Dílničky v rámci školní družiny přestaly fungovat od poloviny března a svou činnost již neobnoví. Rodičům proto vrátíme poměrnou část financí určených na nákup spotřebního materiálů. Vrácení peněz bude organizovat vedoucí školní družiny paní Gabriela Zítková (Vaření 160,- Kč, Keramika 200,- Kč, Výtvarka 120,- Kč, Technika 200,- Kč, Sport 40,- Kč).

3) ZÁJMOVÉ KROUŽKY V RÁMCI DDM MILEVSKO
Zájmové kroužky Pěvecký sbor, Pohybové hry, Florbal, Dramatický kroužek, Vaření, Výtvarný kroužek, Ruční práce a Mladí zdravotníci byly zaplaceny na účet DDM (Dům dětí a mládeže) Milevsko na začátku školního roku. Vzhledem k tomu, že naprostá většina peněz byla již za nákupy pomůcek spotřebována, nebude DDM zbylé částky v řádu desetikorun vracet.

4) ZÁLOHA NA ZÁJEZD DO ŠVÝCARSKA
Záloha ve výši 1.000,- Kč na letos nerealizovaný pobyt ve Švýcarsku, kterou zaplatila polovina rodičů žáků 2. stupně, bude vrácena v plné výši. Vrácení peněz zorganizuje hospodářka paní Michaela Maříková, a to formou bezhotovostního převodu na účet rodiče (primárně účet určený k inkasu – obědy).

5) ZÁLOHY NA TÁBORY ORGANIZOVANÉ SPOLKEM RODIČŮ
Všechny tábory (dva příměstské a jeden pobytový) se dle plánu uskuteční, inkasované zálohy se tudíž použijí při úhradě nákladů na tábor.

6) TŘÍDNÍ FONDY
Ve třídách, kde existuje tzv. třídní fond (peníze vybírané průběžně třídním učitelem na úhradu výdajů za školní akce), budou peníze vráceny rodičům v těch třídách, které budou mít příští rok jiného třídního učitele. Tam, kde třídní učitel se svou třídou pokračuje, bude fond převeden na příští rok. Případné vrácení peněz provede stávající třídní učitel.
Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace