Dobré ráno, je úterý 15.6.2021, 7:48. Dnes má svátek Vít, zítra Zbyněk.
Detail

INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU 2021

2021-04-19 08:50:26 | ZŠ Kovářov ©

Vážení rodiče předškoláků, na základě rozhodnutí ministerstva školství se zápis do 1. ročníku letos uskuteční bez přítomnosti dětí. Zápis proto bude spočívat v sepsání a podání žádosti o přijetí (nebo žádosti o odklad). Tyto žádosti budete moci podávat v období od 1. dubna do 25. dubna 2021.

Koho se zápis týká:

• všech dětí, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let
• všech dětí, kterým byl v roce 2020 udělen odklad školní docházky (naší nebo jinou ZŠ)

Kde najdete formuláře potřebné k realizaci zápisu:

• web školy www.zskovarov.cz – sekce Pro rodiče – podsekce Zápis do 1. třídy
• žádost o přijetí lze otevřít přímo: ZDE

Co je nutno v rámci zápisu dodat:

• žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání – vyplněný a podepsaný formulář
• kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)

Vzhledem k stávajícím okolnostem můžete využít jedné z možností dodání žádosti:

• osobním doručením do školy v pracovní dny od 7:00 – 9:00 hodin.
• poštou na adresu ZŠ Kovářov, Kovářov 80, 398 55 Kovářov
• elektronicky - do datové schránky školy (6s7mnrg)
• elektronicky - emailem s elektronickým podpisem! na adresu zs.kovarov@volny.cz (nelze poslat prostý email)

Kolik dětí bude přijato:

Pro školní rok 2021/2022 to bude maximálně 30 žáků, předpokládaný počet je 14 - 16 žáků.

Jak se dozvíte o rozhodnutí:

• na webových stránkách školy a na hlavních vchodových dveří školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí, nejpozději do 30 dnů
• osobní informaci o přijetí vám poskytne škola na vámi uvedený kontakt v žádosti

Co je nutno dodat v případě žádosti o odklad školní docházky:

• žádost o odklad školní docházky – vyplněný a podepsaný formulář
• doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
• doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
• kopii rodného listu dítěte (stačí obyčejná)
• žádost o odklad lze otevřít přímo: ZDE

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu Písek: 382 213 387 nebo 724 831 376. Pokud se nepodaří zákonnému zástupci sehnat doporučení od školského poradenského zařízení nebo od lékaře, žádost o odklad přesto podá a doporučení doloží dodatečně (do 30. 5. 2021).

Po ukončení mimořádných opatření naše škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi i se zákonnými zástupci. Děkuji vám za spolupráci a v případě nejasností se můžete obrátit přímo na mě - tel. 739 455 074, email zs.kovarov@volny.cz. Mgr. Libor Mandovec, ředitel školyINFORMACE K ZÁPISU k tisku

Autor: ZŠ Kovářov ©

Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace