Příjemnou noc, je středa 23.10.2019, 2:56. Dnes má svátek Teodor, zítra Nina.

Pravidelně se nám daří získávat finanční prostředky na projekty a granty poskytované Jihočeským krajem. Veliký dík patří Spolku rodičů, které většinou dodává prostředky na povinnou spoluúčast. Hlavními oblastmi grantů jsou zájmové vzdělávání, mezinárodní spolupráce, EVVO či sport.

NA NÁVŠTĚVĚ V CHKO BLANSKÝ LES
2019-09-30 11:57:15 | ZŠ Kovářov ©
Ve středu 18. 9. 2019 se členové našeho Ekotýmu vydali na třídenní pobytovou exkurzi s názvem Na návštěvě v CHKO Blanský les. Poznali tak nejpodnětnější lokality regionu v environmentálních souvislostech. Exkurze byla připravena pro 20 žáků z 1. i 2. stupně ve spolupráci s odborným lektorem Mgr. Tomášem Smržem z CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích. Celý článek...
EXPERIMENTÁTOŘI
2017-11-24 08:36:18 | Marcela Timoranská ©
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zařadit kroužek Experimentátorů do trvalé nabídky kroužků, který pracuje s frekvencí 4x měsíčně a vybavit ho potřebnými pomůckami pro odpovídající počet žáků. Celý článek...
OKOLO TŘEBONĚ NEJEN S KAPREM JAKUBEM
2017-10-11 13:02:13 | Martina Řehořová ©
V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto aktivity: přírodovědná třídenní pobytová exkurze na Třeboňsku, vytvořena nástěnka s fotodokumentací ve škole, předány informace o exkurzi spolužákům a zveřejnění článku v médiích. Celý článek...
ŽIJEME FLORBALEM
2017-06-14 20:36:16 | ZŠ Kovářov ©
Projekt Žijeme florbalem vystihuje stále zvyšující se zájem žáků o florbalový sport. Jeho hlavní cíl - zkvalitnit florbalové vybavení naší školy tak, aby se mohli žáci věnovat této hře na plnohodnotné sportovní úrovni, byl na jaře 2017 beze zbytku splněn. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu PODPORA SPORTU. Celý článek...
ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU
2016-11-21 11:04:05 | ZŠ Kovářov ©
Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit práci v Pěveckém sboru ZŠ Kovářov, který má na naší škole již dlouholetou tradici. Díky realizaci tohoto projektu, která umožnila nákup nového hudebního nástroje, se ve školním roce 2016/2017 pro vedoucí pěveckého sboru podstatně zjednodušila a zlepšila práce s dětským hlasem. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží. Celý článek...
VÍTEJTE V NAŠEM REGIONU
2016-09-27 11:01:17 | ZŠ Kovářov ©
Po vydařené návštěvě v rámci projektu Jak to chodí u sousedů, díky němuž kovářovští žáci poznali Bad Zell a mohli srovnat školní a mimoškolní život žáků obou zemí, se v roce 2016 uskutečnil projekt Vítejte v našem regionu, tentokrát v Kovářově. Ten byl opět finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží. Celý článek...
ATELIÉR - MÍSTO PRO ROZVOJ VÝTVARNÝCH DOVEDNOSTÍ
2015-11-29 13:55:35 | ZŠ Kovářov ©
Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro fungování výtvarného kroužku, který bude u dětí rozvíjet kreativní schopnosti ve výtvarné oblasti, a to prostřednictvím osvojování různých technik. Celý článek...
BIODIVERZITA VYBRANÉHO RYBNÍKA OBCE KOVÁŘOV
2015-11-09 14:45:54 | Marcela Timoranská ©
Záměrem projektu, který byl realizován od dubna do října 2015, bylo seznámit žáky s druhovou skladbou vybraného rybníka obce Kovářov. Celý článek...
JAK TO CHODÍ U SOUSEDŮ
2015-10-02 11:03:49 | ZŠ Kovářov ©
Záměrem projektu bylo navázat na dlouhodobou spolupráci partnerských škol - ZŠ Kovářov ČR a Neue Mittelschule Bad Zell Horní Rakousko. Žáci kovářovské školy navštívili ve dnech 16. až 17. června partnerskou školu. V rámci dvoudenní návštěvy rakouského Bad Zell bylo úkolem dětí zjišťovat a analyzovat informace o tom, co, jak a kde se žáci učí a jak a čím tráví svůj volný čas. Celý článek...
HOUBY A LIŠEJNÍKY NA KOVÁŘOVSKU
2014-11-13 11:02:12 | Marcela Timoranská ©
Záměrem tohoto projektu, který byl realizován od dubna na do října 2014, bylo žáky seznámit s méně známými skupinami organismů - vyššími houbami a lišejníky regionu, jejich ekologickými nároky a podle přítomnosti bioindikátorů zhodnotit kvalitu životního prostředí regionu. Celý článek...
  další ►
Archiv
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace