Příjemnou noc, je neděle 26.9.2021, 3:28. Dnes má svátek Andrea, zítra Jonáš.

Pravidelně se nám daří získávat finanční prostředky na projekty a granty poskytované Jihočeským krajem. Veliký dík patří Spolku rodičů, které většinou dodává prostředky na povinnou spoluúčast. Hlavními oblastmi grantů jsou zájmové vzdělávání, mezinárodní spolupráce, EVVO či sport.

PODPORA ČINNOSTI ZÁJMOVÉHO KROUŽKU MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
2019-11-12 10:31:39 | ZŠ Kovářov ©
Hlavním cílem projektu, jak sám název napovídá, bylo zkvalitnění materiálního vybavení pro práci zájmového kroužku Mladí zdravotníků a zvýšit dovednosti žáků i vedoucího pro práci v kroužku. Celý článek...
NA NÁVŠTĚVĚ V CHKO BLANSKÝ LES
2019-09-30 11:57:15 | ZŠ Kovářov ©
Ve středu 18. 9. 2019 se členové našeho Ekotýmu vydali na třídenní pobytovou exkurzi s názvem Na návštěvě v CHKO Blanský les. Poznali tak nejpodnětnější lokality regionu v environmentálních souvislostech. Exkurze byla připravena pro 20 žáků z 1. i 2. stupně ve spolupráci s odborným lektorem Mgr. Tomášem Smržem z CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích. Celý článek...
EXPERIMENTÁTOŘI
2017-11-24 08:36:18 | Marcela Timoranská ©
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zařadit kroužek Experimentátorů do trvalé nabídky kroužků, který pracuje s frekvencí 4x měsíčně a vybavit ho potřebnými pomůckami pro odpovídající počet žáků. Celý článek...
OKOLO TŘEBONĚ NEJEN S KAPREM JAKUBEM
2017-10-11 13:02:13 | Martina Řehořová ©
V rámci tohoto projektu byly realizovány tyto aktivity: přírodovědná třídenní pobytová exkurze na Třeboňsku, vytvořena nástěnka s fotodokumentací ve škole, předány informace o exkurzi spolužákům a zveřejnění článku v médiích. Celý článek...
ŽIJEME FLORBALEM
2017-06-14 20:36:16 | ZŠ Kovářov ©
Projekt Žijeme florbalem vystihuje stále zvyšující se zájem žáků o florbalový sport. Jeho hlavní cíl - zkvalitnit florbalové vybavení naší školy tak, aby se mohli žáci věnovat této hře na plnohodnotné sportovní úrovni, byl na jaře 2017 beze zbytku splněn. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu PODPORA SPORTU. Celý článek...
ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI PĚVECKÉHO SBORU
2016-11-21 11:04:05 | ZŠ Kovářov ©
Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit práci v Pěveckém sboru ZŠ Kovářov, který má na naší škole již dlouholetou tradici. Díky realizaci tohoto projektu, která umožnila nákup nového hudebního nástroje, se ve školním roce 2016/2017 pro vedoucí pěveckého sboru podstatně zjednodušila a zlepšila práce s dětským hlasem. Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží. Celý článek...
VÍTEJTE V NAŠEM REGIONU
2016-09-27 11:01:17 | ZŠ Kovářov ©
Po vydařené návštěvě v rámci projektu Jak to chodí u sousedů, díky němuž kovářovští žáci poznali Bad Zell a mohli srovnat školní a mimoškolní život žáků obou zemí, se v roce 2016 uskutečnil projekt Vítejte v našem regionu, tentokrát v Kovářově. Ten byl opět finančně podpořen Jihočeským krajem v rámci Dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží. Celý článek...
ATELIÉR - MÍSTO PRO ROZVOJ VÝTVARNÝCH DOVEDNOSTÍ
2015-11-29 13:55:35 | ZŠ Kovářov ©
Cílem projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro fungování výtvarného kroužku, který bude u dětí rozvíjet kreativní schopnosti ve výtvarné oblasti, a to prostřednictvím osvojování různých technik. Celý článek...
BIODIVERZITA VYBRANÉHO RYBNÍKA OBCE KOVÁŘOV
2015-11-09 14:45:54 | Marcela Timoranská ©
Záměrem projektu, který byl realizován od dubna do října 2015, bylo seznámit žáky s druhovou skladbou vybraného rybníka obce Kovářov. Celý článek...
JAK TO CHODÍ U SOUSEDŮ
2015-10-02 11:03:49 | ZŠ Kovářov ©
Záměrem projektu bylo navázat na dlouhodobou spolupráci partnerských škol - ZŠ Kovářov ČR a Neue Mittelschule Bad Zell Horní Rakousko. Žáci kovářovské školy navštívili ve dnech 16. až 17. června partnerskou školu. V rámci dvoudenní návštěvy rakouského Bad Zell bylo úkolem dětí zjišťovat a analyzovat informace o tom, co, jak a kde se žáci učí a jak a čím tráví svůj volný čas. Celý článek...
  další ►
Archiv
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace