Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 21:39. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.

Pravidelně se nám daří získávat finanční prostředky na projekty a granty poskytované Jihočeským krajem. Veliký dík patří Spolku rodičů, které většinou dodává prostředky na povinnou spoluúčast. Hlavními oblastmi grantů jsou zájmové vzdělávání, mezinárodní spolupráce, EVVO či sport.

ŠKOLNÍ DRUŽINA JE COOL
2013-12-18 09:41:43 | Gabriela Zítková ©
Hlavní ideou projektu bylo zkvalitnění práce školní družiny a rozvoj zájmové a mimoškolní činnosti školy prostřednictvím začlenění nových a netradičních aktivit. Chtěli jsme, aby se součástí vzdělávacího programu školní družiny staly moderní činnosti, které jsou takzvaně „cool“ = atraktivní, zpravidla na bázi nových technologií, rozvíjející kreativitu dětí a umožňující zapojit se všem do zájmového vzdělávání. Celý článek...
PODPORA PROGRAMU DOPRAVY DĚTÍ NA DDH
2013-12-18 09:26:32 | ZŠ Kovářov ©
Každoročně naše škola organizuje výcvik na dětském dopravním hřišti v Písku a i letos byla tato akce podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje - celý název projektu zní Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště. Celý článek...
BEZPEČNÝ FLORBAL
2013-06-14 13:45:20 | ZŠ Kovářov ©
Florbal je ve školní tělocvičně provozován nejen v rámci výuky tělesné výchovy, ale také v zájmových sportovních kroužcích, které na škole dlouhodobě fungují. Problémem, s nímž jsme se při provozování této hry potýkali, bylo oddělení hráčů a přihlížejících. Díky projektu Bezpečný florbal již k "nastřelování" diváků či hledání míčku pod nohama nedochází a je tak zajištěna plynulost a regulérnost hry. Náš záměr, který spočíval v oddělení té strany tělocvičny, která je určena divákům a střídajícím florbalistům a jejíž část je jako nářaďovna otevřená, byl beze zbytku splněn. Celý článek...
TVORBA VIDEOKLIPŮ
2012-12-20 11:30:37 | ZŠ Kovářov ©
Hlavním záměrem tohoto projektu bylo zlepšit vybavení nově vzniklého zájmového kroužku a na tématu prezentace naší obce podpořit kreativitu a ICT dovednosti dětí. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit videoprezentaci s názvem Naše obec Kovářov v roce 2012. Vyšli jsme z toho, že žáci budou zachycovat důvěrně známé prostředí kolem sebe, seznámí se blíže s děním ve své obci a budou na něm více participovat. Využili jsme toho, že příležitost ke své filmařské práci mají děti přímo ve své obci, která je bohatá na různé aktivity a činnost různých zájmových organizací. Celý článek...
PLANKTONNÍ ORGANISMY A KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA KOVÁŘOVSKU
2011-12-02 11:18:28 | ZŠ Kovářov ©
Záměrem tohoto projektu, který byl realizován od srpna do listopadu 2011, bylo žáky seznámit s planktonními organismy regionu, jejich ekologickými nároky a základními druhy potravních řetězců vodních ekosystémů a podle přítomnosti bioindikátorů zhodnotit kvalitu životního prostředí regionu. Celý článek...
MODERNIZACE NOVINÁŘSKÉHO KROUŽKU
2011-11-25 13:48:11 | ZŠ Kovářov ©
Hlavní ideou projektu bylo zkvalitnit vybavení novinářského kroužku, a tím i zlepšit a zatraktivnit jeho práci. Zároveň měl projekt za úkol propagovat zájmovou a mimoškolní činnost naší školy, a to prostřednictvím vytvoření souboru dokumentárních materiálů s názvem Zájmové kroužky na ZŠ Kovářov v roce 2011. Využili jsme tedy toho, že příležitost ke své dokumentární a novinářské práci mají děti přímo ve škole - za účelem důkladného osvojení práce s novou technikou děti mapovaly činnost ostatních kroužků. Celý článek...
◄ předchozí  
Archiv
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace