Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 21:51. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci MŠMT, v jehož rámci bylo možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů EU. Naše škola této možnosti v plné míře využila.

Loga
ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ KOVÁŘOV
2015-11-28 17:46:05 | ZŠ Kovářov ©
Hlavní cíl tohoto projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl beze zbytku splněn. Za účelem podpory rozvoje technického vzdělávání ve škole jsme vytvořili plán rozvoje technických dovedností. Na jeho základě jsme vybavili školní dílnu potřebnými nástroji a nářadím. Nové vybavení pak žáci použili při vytváření svých výrobků. Celý článek...
ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH
2015-07-30 21:44:42 | ZŠ Kovářov ©
Ve školním roce 2014 - 2015 se naše škola zapojila jako partner do projektu, který je znám jako VÝZVA 51. Jeho realizací získali pedagogové naší školy pro svou práci mobilní dotyková zařízení a naučili se je využívat v přípravě na výuku i při výuce samotné. Strukturální fondy
Celý článek...
MODERNÍ PEDAGOG - KOMPETENČNĚ POSÍLENÁ PATNÁCTKA Z JČK
2014-11-09 21:25:08 | ZŠ Kovářov ©
Naše škola byla jednou z patnácti škol, které se zapojily do projektu, jehož cílem bylo zvýšit dovednosti pedagogického sboru. Učitelé ZŠ Kovářov absolvovali další vzdělávání v těchto oblastech: Prezentační dovednosti pedagoga, Zvyšování výkonnosti týmů i jednotlivců, Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním. Celý článek...
ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
2014-02-07 13:04:16 | ZŠ Kovářov ©
Naše škola se zapojila do projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Ten má za cíl podpořit žáky, kteří mají zájem o odborné technické vzdělání. Celý článek...
INTERAKTIVNÍ VÝUKA V ZŠ KOVÁŘOV
2013-03-01 14:16:04 | ZŠ Kovářov ©
I naše škola využila příležitost zapojit se do projektu EU peníze školám, v rámci čerpala finance na zkvalitňování své výuky. Podmínkou pro získání peněz na nákup vybavení bylo vyhotovení stanoveného počtu výstupů v podobě vytvořených vzdělávacích materiálů, proškolených pracovníků či individuálně odučených hodin. Celý článek...
INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
2011-03-01 14:16:04 | ZŠ Kovářov ©
Cílem našeho projektu bylo vytvořit nový výchovně vzdělávací program, na jehož základě budou rozvíjeny dovednosti žáků základní školy v oblasti práce s informacemi. Realizace projektu měla za úkol aktivizovat a rozšířit veškeré zdroje školy, které posílí informační a čtenářskou gramotnost žáků. Celý článek...
 
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace