Příjemnou noc, je neděle 26.9.2021, 3:27. Dnes má svátek Andrea, zítra Jonáš.

• Jsme plně organizovanou základní školou, kterou zřizuje Obec Kovářov.
• Od 1. ledna 2003 fungujeme jako právní subjekt a naší součástí je školní družina a školní jídelna.
• Vyučujeme podle svého vlastního vzdělávacího programu, v rámci něhož nabízíme žákům jako první cizí jazyk angličtinu, později jako volitelný jazyk němčinu.
• Nabízíme žákům možnost trávit svůj volný čas v zájmových kroužcích.
• Nedílnou součástí našeho vzdělávání a výchovy jsou akce pořádané mimo školu: školní výlety, kulturní představení, exkurze, besedy a sportovní kurzy.
• Snažíme se vytvořit přátelské pracovní klima, dodržujeme školní tradice a pořádáme žákovská představení.
• Dobré zázemí pro výuku i odpočinek žáků poskytuje opravená budova školy, tělocvična, školní hřiště i celý školní areál.
• Usilujeme o to, aby si naši žáci osvojili nejen penzum základních vědomostí, ale aby byli také schopni si potřebné informace vyhledat, utřídit je či vytvořit si na ně svůj názor.
• Ve škole pracuje 16 učitelů (včetně ředitele školy a zástupce), 3 vychovatelky školní družiny, 5 provozních pracovníků a 4 zaměstnanci školní jídelny.

 
Archiv
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Nenech to být

Nenech to být
Upozornění na šikanu

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace