Dobrý večer, je neděle 26.5.2019, 22:02. Dnes má svátek Filip, zítra Valdemar.

Mezi priority Spolku rodičů při ZŠ Kovářov patří pomoc při zajišťování volnočasových aktivit pro žáky (zájmové kroužky, výlety, pobytové nebo příměstské tábory). Zde lze nalézt aktuální informace o příměstských táborech.

Organizační plán tábora
2019-02-06 10:44:38 | ZŠ Kovářov ©
Podrobný plán bude zveřejněn týden před konáním příměstského tábora. Plán bude závislý na počasí a je ho možné v průběhu tábora měnit. Rodiče mají povinnost se s plánem seznámit a sledovat případné změny. Celý článek...

Soupis dokumentů
2019-02-06 10:40:10 | ZŠ Kovářov ©
Soupis a výklad všech dokumentů, s kterými se zájemce o příměstský tábor musí seznámit popř. vyplnit a odevzdat. Celý článek...

Přihláška na příměstský tábor
2019-02-06 10:33:20 | ZŠ Kovářov ©
Odevzdáním vyplněné přihlášky je dítě přijato na příměstský tábor dle kritéria rozhodující o přijetí dítěte na příměstský tábor (viz. Všeobecné podmínky). Vyplněnou přihlášku odevzdejte G. Zítkové (vychovatelka) nebo M. Maříkové (hospodářka) do 31. 5. 2019. V případě volné kapacity je možné přihlásit účastníky i po uvedeném termínu odevzdání přihlášek. Informování o volných místech bude prostřednictvím internetových stránek. Celý článek...

Všeobecné podmínky
2019-02-06 10:31:04 | ZŠ Kovářov ©
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor a jsou její součástí. Zákonní zástupci v přihlášce podpisem stvrzují, že se s Všeobecnými podmínkami seznámili. Celý článek...

Platba a podmínky příměstského tábora
2019-02-06 10:29:09 | ZŠ Kovářov ©
V tomto dokumentu naleznete základní údaje o ceně, možnostech platby i případném spolufinancování projektem a podmínky k získání finanční podpory. Celý článek...

Nástupní list (Bezinfekčnost)
2019-02-06 10:28:00 | ZŠ Kovářov ©
Tímto prohlášením se zákonní zástupci dítěte zavazují, že dítě netrpí žádným onemocněním, kterým by mohlo ohrozit ostatní děti ve skupině. Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den nástupu. Bez nástupního listu nebude dítě na tábor přijato! Celý článek...

Postavení na trhu práce
2019-02-06 10:15:15 | ZŠ Kovářov ©
Potvrzení vztahující se k vazbě na trhu práce je jedna z podmínek, kterou musí rodiče doložit, aby získali finanční podporu. Potvrzení nesmí být starší než tři měsíce a musí být odevzdáno před konáním tábora. Více v dokumentu Platba a podmínky příměstského tábora. Požadované potvrzení je nutné si vytisknout na internetových stránkách školy nebo vyzvednout ve škole a odevzdat při nástupu na tábor. Potvrzení o: studiu/rekvalifikaci; pracovně právním vztahu; vedení v evidenci úřadu práce; evidenci ČSSZ. Celý článek...

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě
2019-02-06 10:13:51 | ZŠ Kovářov ©
Pro získání finanční podpory musí zájemci vyplnit „Smlouvu o poskytnutí služeb péče o dítě.“ Smlouvu je možné vyzvednout a vyplnit v den nástupu, popř. vytisknout a odevzdat před konáním tábora. Celý článek...

Monitorovací list podpořené osoby
2019-02-06 09:54:06 | ZŠ Kovářov ©
Monitorovací list podpořené osoby je povinný formulář, který je nutný k doložení údajů od jednotlivých osob podpořených v projektu. Požadované potvrzení je nutné si vytisknout na internetových stránkách školy nebo vyzvednout ve škole a odevzdat při nástupu na tábor. Celý článek...

Táborový řád
2019-02-06 09:52:46 | ZŠ Kovářov ©
Táborový řád stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí. Pravidla nám říkají čeho se vyvarovat, abychom si celý tábor ve zdraví užili. Pro všechny účastníky je dodržování řádu závazné a všichni jsou povinni se jím řídit. V případě přestoupení jsou informováni rodiče a je možné vyloučení dítěte z tábora. Celý článek...
  další ►
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace