Dobré dopoledne, je středa 12.12.2018, 9:25. Dnes má svátek Simona, zítra Lucie.

Mezi priority Spolku rodičů při ZŠ Kovářov patří pomoc při zajišťování volnočasových aktivit pro žáky - zájmové kroužky, výlety, pobytové nebo příměstské tábory... Zde lze nalézt aktuální informace.

Zpráva pro rodiče
2018-12-03 10:32:12 | ZŠ Kovářov ©
Vážení rodiče, již jsou nám známy výsledky projektu příměstského tábora, které pro nás dopadly příznivě. Proto žádáme účastníky, aby doložili potřebné formuláře nejpozději do 21. 12. 2018. Na základě odevzdání požadovaných tiskopisů a splnění všech podmínek bude rodičům navrácen doplatek v hodnotě 700,- Kč. Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách ZŠ Kovářov v sekci Spolek rodičů > Tábor (Platba a platební podmínky) nebo na telefonním čísle 777 055 908 (G. Zítková). Na těchto stránkách je možné vytisknout i potřebné formuláře (Potvrzení o zaměstnání, Smlouva o poskytnutí služeb péči o dítě, Monitorovací list, popř. Čestné prohlášení), případně si tiskopisy vyzvednout a vyplnit ve škole kromě potvrzení o zaměstnání. Potřebné tiskopisy odevzdávejte G. Zítkové (ŠD I.) v ranních hodinách 6:40-7:20 (kromě středy) nebo odpoledních hodinách 15:00-16:00. Celý článek...

Čestné prohlášení
2018-12-03 10:29:23 | ZŠ Kovářov ©
V Čestném prohlášení se zavazujete, že máte určitou spojitost (trh práce/bydlení) s regionem podpořeným tímto projektem (MAS Střední Povltaví). Vyplní pouze Ti, kteří mají mimo území MAS Střední Povltaví trvalé bydliště nebo vazbu na trh práce (zaměstnání apod.) Celý článek...

Monitorovací list podpořené osoby
2018-11-26 19:34:16 | ZŠ Kovářov ©
V případě, že bude příměstský tábor spolufinancován sdružením MAS, je nutné, aby rodiče vyplnili přiložený monitorovací list a odevzdali v den nástupu na tábor. Pro získání finanční podpory musí zákonní zástupci splňovat další podmínky uvedené v dokumentu Platby a platební podmínky. Monitorovací list vyplňuje pouze jeden z rodičů. Celý článek...

Organizační plán příměstského tábora
2018-06-06 10:43:00 | ZŠ Kovářov ©
Podrobný plán bude zveřejněn týden před konáním příměstského tábora. Bude závislý na počasí a je možné ho v průběhu tábora měnit. Rodiče mají povinnost se s plánem seznámit a sledovat případné změny. Celý článek...

Potvrzení o zaměstnání
2018-06-06 10:40:33 | ZŠ Kovářov ©
Potvrzení o zaměstnání popř. potvrzení vztahující se k vazbě na trhu práce musí doložit rodiče, pokud bude příměstský tábor spolufinancován sdružením MAS. Více v dokumentu Platba a platební podmínky. Celý článek...

Smlouva o poskytnutí služeb péči o dítě
2018-06-06 09:56:23 | ZŠ Kovářov ©
V případě, že bude příměstský tábor spolufinancován sdružením MAS, je nutné, aby rodiče vyplnili přiloženou smlouvu a odevzdali v den nástupu na tábor. Pro získání finanční podpory musí zákonní zástupci splňovat další podmínky uvedené v dokumentu Platby a platební podmínky. Celý článek...

Táborový řád
2018-05-30 09:25:59 | ZŠ Kovářov ©
Táborový řád stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí. Pravidla nám říkají čeho se vyvarovat, abychom si celý tábor ve zdraví užili. Pro všechny účastníky je dodržování řádu závazné a všichni jsou povinni se jím řídit. V případě přestoupení jsou informováni rodiče a je možné vyloučení dítěte z tábora. Celý článek...

Seznam vybavení
2018-05-28 10:47:06 | ZŠ Kovářov ©
Vybavení dítěte na tábor je třeba přizpůsobit podmínkám. Děti se většinu času budou pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít především starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení. Upozorňujeme na nevhodnost cenností jako například zlaté šperky a elektronika. Provozovatel tábora neručí za jejich případná poškození a ztráty. Celý článek...

Noc ve škole
2018-05-23 10:14:09 | ZŠ Kovářov ©
Noc ve škole je dobrovolná aktivita, kterou vedoucí organizují nad rámec příměstského tábora. Není jeho součástí, a proto musí zájemci vyplnit přihlášku, seznámit se s podmínkami a zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč. Poplatek bude použit na uhrazení nákladů spojené s organizací (večeře, snídaně, pitný režim, energie a ostatní náklady). Přihlášku je nutné odevzdat v den nástupu na příměstský tábor. Termín bude zveřejněn v týdenním programu tábora. Celý článek...

Všeobecné podmínky
2018-05-23 10:04:48 | ZŠ Kovářov ©
Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na tábor a jsou její součástí. Zákonní zástupci v přihlášce podpisem stvrzují, že se s Všeobecnými podmínkami seznámili. Celý článek...
  další ►
Kontakty
Obec


Základní škola Kovářov
okres Písek
příspěvková organizace
Kovářov 80
398 55
Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec

tel. ZŠ: 382 594 118
tel. ŠJ: 382 594 215
e-mail: zs.kovarov@volny.cz

Id schránky: 6s7mnrg

identifikátor: 650 039 611
IČ: 70 98 62 74
zřizovatel: Obec Kovářov

Bakaláři

Bakaláři
Program pro školní administrativu

Testování ALF

Testování
Program pro online testování žáků

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
Certifikáty
www.zskovarov.cz
© Základní škola Kovářov
Právní doložka
Editace